Program Wdrożeniowy jest najbardziej efektywwną metodą zwiększenia sprawności i produktywności przedsiębiorstwa. Reinżyniering procesów, gniazd i stanowisk, optymalna organizacja, system zarządzania i świadoma odpowiedzialności i celów Karda kierownicza to ścieżka niewymagająca inwestycji kapitałowych, a gwarantująca skuteczne działanie.
Kompleksowy Audyt Działalności Operacyjnek KADO, Cele - Identyfikacja potencjału optymalizacji kosztów poprzez poprawę poziomu wskażników operacyjnych. (wydajność, produktywność, wielkość produkcji, czas, koszt jednostkowy, wykorzystanie zdolności wytwórczych, OEE, awaryjność) Metoda - Analiza procesów, gniazd i stanowisk, analiza organizacji i procedur, obserwacje w czasie i miejscu pracy, wywiad diagnostyczny, mapowanie procesów i systemów, analiza i weryfikacja norm, analiza wskaźnikowo-statystyczna. Miejsce - Audyt realizowany jest na terenie przedsiębiorstwa Klienta przez zespół Ingenium